Avain-hanke on 1.1.2019 käynnistynyt työllisyyspoliittinen hanke, joka toimii tiiviissä yhteistyössä TE-toimiston ja työllistymistä edistävien monialaisten verkostojen kanssa.

Se tutustuttaa työelämään, mahdollistaa jo olemassa olevan osaamisen näkyväksi tekemisen VALO-valmennuksen kautta suoritettavien osa- / perustutkintojen avulla ja tarjoaa samalla apua arjenhallintaan ja urasuunnitelmien tekoon.

Avain-hanke panostaa asiakaslähtöisyyteen, työssäoppimiseen, sosiaaliseen vahvistamiseen, yhteisöllisyyteen, syrjäytymisen ehkäisyyn, kestävään kehitykseen, työelämätaitojen ja oman itsen vahvistamiseen ja erittäin vahvaan ohjaustoimintaan.

Hankkeen asiakaskohderyhmiä ovat:

• monialaisen palvelun tarpeessa olevat

• pidempään työttömänä olleet maahanmuuttajat, nuoret ja osatyökykyiset

• muut erityisen heikossa työmarkkina-asemassa olevat

• 300 pv työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneet asiakkaat

• vähintään 2 vuotta (24 kk 28 kk aikana) työttömänä olleet palkkatuettuun työhön

Avain-hankkeeseen tullaan TE-toimiston tai Satakunnan TYPin kautta, varmista omalta asiantuntijaltasi mahdollisuutesi tulla meille. Voit lähettää hakemuksen myös täältä.