Kuntouttava työtoiminta

Yhdistyksemme tarjoaa myös kuntouttavaa työtoimintaa kädentaitopajallamme.

Kuntouttavaan työtoimintaan on mahdollista osallistua 1-4 päivänä viikossa, neljä tuntia kerrallaan.

Kuntouttavan aamupäiväryhmät työskentelevät 8.30-12.30 ja "iltahuki" työskentelee 12.30-16.30. Perjantaisin ei ole iltavuoroa, sillä talo menee kiinni jo kello 15.00.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena voi olla esimerkiksi:

  • elämänhallinnan parantaminen ja tukeminen
  • työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen
  • avoimille työmarkkinoille kuntoutuminen
  • sosiaalinen vahvistaminen
  • työelämävalmiuksien parantaminen
  • sosiaalisiin tilanteisiin siedättäminen
  • oman jaksamisen kartoittaminen
  • itsetunnon vahvistaminen
  • jatkosuunnitelmien selkeyttäminen
  • päivärytmin tukeminen

Kuntouttavaan työtoimintaan voidaan meillä liittää myös opinnollistamista.