Kuntouttava työtoiminta

Yhdistyksemme tarjoaa myös kuntouttavaa työtoimintaa kädentaitopajallamme.

Kuntouttavaan työtoimintaan on mahdollista osallistua 1-4 päivänä viikossa, neljä tuntia kerrallaan.

Kuntouttavan aamupäiväryhmät työskentelevät 8.30-12.30 ja "iltahuki" työskentelee 12.30-16.30. Perjantaisin ei ole iltavuoroa, sillä talo menee kiinni jo kello 15.00.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena voi olla esimerkiksi:

  • elämänhallinnan parantaminen ja tukeminen
  • työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen
  • avoimille työmarkkinoille kuntoutuminen
  • sosiaalinen vahvistaminen
  • työelämävalmiuksien parantaminen
  • sosiaalisiin tilanteisiin siedättäminen
  • oman jaksamisen kartoittaminen
  • itsetunnon vahvistaminen
  • jatkosuunnitelmien selkeyttäminen
  • päivärytmin tukeminen

Kuntouttavaan työtoimintaan voidaan meillä liittää myös opinnollistamista.

"Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu niille henkilöille, jotka eivät työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Kyseessä on siis toissijainen palvelu TE-palveluihin nähden.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työ- ja elinkeinotoimiston ja kunnan sosiaalihuollon viranomainen laativat asiakkaan kanssa.

Asiakkaalle suunnitellaan palvelukokonaisuus, joka kirjataan aktivointisuunnitelmaan. Suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaan henkilökohtainen tilanne, joka määrittelee sen, mitä palveluita asiakkaalle palvelukokonaisuudessa tarjotaan.

Kuntien on järjestettävä kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkään työttöminä olleille henkilöille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea, ja jotka eivät työ- ja toimintakykynsä takia kykene osallistumaan TE-hallinnon ensisijaisiin palveluihin.

Kuntouttava työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1-4 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan. Toiminnan on oltava tavoitteellista siten, että se parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin." lähde: