Sosku portaat-hanke 1.3.2022 - 28.2.2023

Sosku portaat-kehittämishanke kehittää ja kokeilee erilaisia toimintamalleja ja sosiaalisen kuntoutuksen menetelmiä, joilla sosiaalisesta kuntoutuksesta edetään yksilölliset tarpeet huomioon ottaen ja tuetusti portaittain kohti opintoja tai työelämää kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun ja tuetun työn kautta.

Käytettävissä ovat sekä yksilö- että ryhmätoimintamallit. Asiakkaan polku on aina yksilöllinen ja tuen tarpeisiin vastataan asiakkaan tilanteen vaatimalla tavalla ja oikea-aikaisesti.

Yhdistys poikkeaa muista alueen toimijoista siinä suhteessa, että polku sosiaalisesta kuntoutuksesta aina tuettuun työhön tai opinnollistamiseen asti on mahdollinen yhdistyksemme toiminnan puitteissa saman katon alla. Näin voimme taata
pitkäjänteisen ohjauksen paljon tukea tarvitseville henkilöille.

Hanketta rahoittaa Porin kaupunki.