KIERTOPISTE

Kiertopiste on työllistämishanke, joka toimii tiiviissä yhteis-työssä TE-toimiston ja työllistymistä edistävien monialaisten verkostojen kanssa.

Kiertopisteessä panostetaan asiakaslähtöisyyteen, työssäoppi-miseen, yhteisöllisyyteen, syrjäytymisen ehkäisyyn, kestävään kehitykseen, työelämätaitojen ja oman itsen vahvistamiseen ja erittäin vahvaan ohjaustoimintaan.

Kiertopisteessä tutustut työelämään ja saat samalla apua arjen-hallintaan ja urasuunnitelmien tekoon.

Kiertopiste toimii osoitteessa Kiertokatu 15, jossa sijaitsevat työpaja, materiaali- ja tekstiilipankki, sekä pieni myymälämme.

Kiertopisteen asiakaskohderyhmiä ovat:

  • monialaisen palvelun tarpeessa olevat työttömät työnhakijat
  • pidempään työttömänä olleet maahanmuuttajat, nuoret ja osatyökykyiset
  • muut erityisen heikossa työmarkkina-asemassa olevat
  • 300 pv työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneet asiakkaat
  • vähintään 2 vuotta (24 kk 28 kk aikana) työttömänä olleet palkkatuettuun työhön

Toiminnassamme jokaiselle annetaan mahdollisuus ohjatusti tekemisen kautta oppia uutta, tai kehittää jo osaamaansa. Laadimme jokaiselle henkilökohtaisen suunnitelman ja kartoitamme eritasoisilla työtehtävillä työkykyäsi. Työllisyyden esteitä pyritään selvittämään ja poistamaan. Kannustamalla, rohkaisemalla ja kouluttamalla autamme sinua hakeutumaan opiskelemaan tai työelämään. Arjenhallinnan solmukohtia ratkomme yksilövalmennuksen avulla. Työ- ja yksilövalmennuksen yhteistyön avulla pyritään juuri sinulle parhaimpaan lopputulokseen, jokaista tuetaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Meille voit tulla työkokeiluun, palkkatuella työllistettynä tai työssäoppijana - varmista TE-toimistosta mahdollisuutesi päästä Kiertopisteeseen.


Toimintaamme tukevat: