Tervetuloa Satakunnan hyvinvointi- ja kulttuuriyhdistysten tuki ry:n kotisivuille!

Yhdistys on perustettu vuonna 2001 ja sen entinen nimi on Porilaiset kulttuurijärjestöt ry.

Vuonna 2024 yhdistyksen puheenjohtajana toimii Ulla Kuusinen ja rahastonhoitaja/sihteerinä Tuija Vehmas-Bäck

Porin kaupungin kanssa solmimansa kumppanuussopimuksen mukaisesti yhdistys

 • tekee yhteistyötä työllisyyden kuntakokeilun ja kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa;
 • tarjoaa työkokeilumahdollisuuksia ja työllistämistä palkkatuen avulla erikseen vuosittain sovittavassa laajuudessa;
 • tukee palveluissaan olevien henkilöiden tutkintoon johtavaa opiskelua ja työllistymispolkua tehtävien opinnollistamisen ja osaamistodistusten avulla sekä tarjoamalla harjoittelupaikkoja opiskelijoille mahdollisuuksien mukaan;
 • tarjoaa työkaluja oman elämän hallintaan;
 • edistää käsitöihin ja askarteluun soveltuvan materiaalin kierrätystä ottamalla vastaan käyttökelpoista materiaalia, välittämällä sitä eteenpäin ja hyödyntämällä sitä omassa toiminnassaan;
 • lahjoittaa materiaalia maksutta kaupungin toimijoille, yhdistyksille ja muille yleishyödyllisille toimijoille; sekä
 • tekee yhteistyötä muiden paikallisten työpajojen ja työllistävien järjestöjen kanssa ja etsii mahdollisuuksia yhteistyön kehittämiseen.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisena tarkoituksena on lisäksi koota yhteen kulttuurin ja hyvinvoinnin parissa toimivia satakuntalaisia yhdistyksiä, edistää kulttuuri-ja hyvinvointialan kehitystä ja arvostusta, sekä tukea aatteellisesti kulttuurin ja hyvinvointialojen yhdistysten parissa harrastavia ihmisiä, sekä pyrkiä myötävaikuttamaan kulttuuri- ja hyvinvointialojen työpaikkojen sekä kulttuuri-ja hyvinvointialojen koulutusta sisältävien työharjoittelupaikkojen yleisten edellytysten syntymiseen Satakunnassa.

 • Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys hallinnoi ja toteuttaa yhdistyksen omassa toiminnassa kulttuuri-ja hyvinvointialojen työllistämis-, työharjoittelu-ja koulutushankkeita
 • harjoittaa tiedotustoimintaa ja yhdistysopastusta
 • pyrkii vaikuttamaan alueen kulttuuri-ja hyvinvointialojen toimintakenttään osallistumalla yhteistyöverkostojen toimintaan, sekä osallistumalla kulttuuri-ja hyvinvointialojen seminaareihin ja tapahtumiin
 • järjestää kokouksia, seminaareja, kulttuuriin ja hyvinvointiin liittyviä tilaisuuksia, matkoja jäsenilleen, koulutustilaisuuksia ja jäsentapaamisia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, harrastaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa, toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä, sekä hakea tukea myös apurahojen ja muiden avustusten kautta.

Yhdistys on hallinnoinut Porissa erilaisia työllisyyspoliittisia hankkeita, joista Avaimet työelämään-hanke ja Avainasema- nuorten työpajatoiminnan kehittämishanke ovat käynnissä tällä hetkellä.

2001 - 2003 Kulttuurinuoret2-projekti

2004 - 2006 Kulttuurityöpaja

2007- 2012 Työpaja OT´SO

2013 - 2015 Konttuuri-projekti

2016 - 2018 Kiertopiste

2019 - 2021 AVAIN-hanke

2022 - Avaimet työelämään-hanke

2023 - Avainasema


Vuonna 2016 helmikuussa yhdistys käynnisti myös materiaali- ja tekstiilipankki toiminnot yhtenä osana Kiertopiste-hanketta. Hankkeen loputtua pankit jäivät elämään Kiertopiste-nimen alle. Pankeissa on tällä hetkellä rekisteröityneenä asiakkaana n. 300 eri tahoa. Lisäksi pankeissa käy runsaasti kuluttaja-asiakkaita.