Opinnollistamisen tuoma hyöty


Opinnollistamisen tuoma hyöty asiakkaalle:

 • osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • osatutkintototodistuksen hyödyntäminen jatko-opinnoissa
 • tutkintotodistuksen hyödyntäminen työnhaussa
 • työllistymisedellytysten paraneminen
 • osaamisen päivittäminen
 • itsetunnon kohoaminen
 • usko omaan osaamiseen kasvaa
 • työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuuden kasvu

Opinnollistamisen tuoma hyöty järjestäjälle

 • työympäristön tehtäväkuvien tarkempi avaaminen osana oppimisympäristön kartoitusta
 • toiminnan kehittäminen osana oppimisympäristön laajentamista
 • toiminnan selkeämpi jäsentely tehtäväkuvien avaamisen seurauksena
 • työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuuden kasvu

Seuraavaksi työpaikkaohjaajan rooli