Työpaikkaohjaajan rooli on merkittävä


Työpaikkaohjaaja on opiskelijan tuki ja turva työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimisen ja näyttöihin valmistautumisen aikana. Siksi työpaikkaohjaajaksi valittavan tulee olla tehtävästä aidosti kiinnostunut ja siihen motivoitunut oman alansa ammattilainen.

Työpaikkaohjaaja ohjaa työn ohessa opiskelevaa asiakasta ottaen huomioon kulloinkin kyseessä olevan tutkinnon perusteet, valikoiden niihin soveltuvat työtehtävät ja avustaa näyttöihin valmistautumisessa. Työpaikkaohjaaja toimii myös yhdyshenkilönä asiakkaan ja oppilaitoksen välillä.

Oppi- ja koulutussopimuksen ollessa kyseessä, työpaikkaohjaaja

 • vastaa opiskelijan ohjauksesta
 • perehdyttää opiskelijaa yhdessä työyhteisön kanssa
 • perehtyy oppimisen tavoitteisiin ja tutkinnon perusteisiin
 • suunnittelee, organisoi ja ohjaa tavoitteisiin perustuvia työtehtäviä
 • antaa palautetta opiskelijan kehittymisestä
 • tekee yhteistyötä opettajan kanssa
 • tutustuu arviointikriteereihin
 • suunnittelee osaamisen näyttöjä
 • arvioi opiskelijan osoittamaa osaamista yhdessä opettajan kanssa
 • kehittää omaa ohjausosaamistaan

Onnistuneen ohjauksen periaatteiden mukaisesti työpaikkaohjaajana onnistut kun:

 • Olet motivoitunut tehtävääsi.
 • Huomioit opiskelijan yksilöllisen ohjaustarpeen.
 • Suunnittelet työtehtäviä ja ohjausta, ja asetatte selkeitä tavoitteita oppimiselle.
 • Teet ohjausta arjessa osana työtäsi, mutta varaatte myös kahdenkeskistä aikaa.
 • Ohjauskeskusteluissa käytte läpi työpaikalla opittua opiskelijan kanssa.
 • Seuraat, annat palautetta ja arvioitte yhdessä opiskelijan kehittymistä.
 • Pyydät myös itse palautetta ohjauksestasi.
 • Kehität ohjaustaitojasi ohjaajien valmennuksissa / muiden ohjaajien kanssa.

Ohjaan.fi sivuston mukaisen määritelmän mukaisesti työpaikkaohjaajana onnistuu, kun:

 • on alansa ammattilainen ja motivoitunut toimimaan ohjaajana
 • on perehtynyt opiskelijan osaamistavoitteisiin
 • tuntee hyvin työpaikkansa toiminnan, työprosessit ja -käytännöt
 • on neuvotellut tehtävään tarvittavat resurssit esimiehen kanssa
 • on valmis jakamaan ohjausta työyhteisössä muiden työntekijöiden kanssa
 • osaa arvioida, kehittää ja soveltaa omaa työtään
 • kykenee vuorovaikutteisesti jakamaan kokemuksiaan, tietojaan ja taitojaan

Ohjaan.fi sivustolta löydät testin, jolla voit arvioida taitojasi työpaikkaohjaajana! Testin löydät sivun alareunasta.

Seuraavaksi työkaluja työpaikkaohjaajalle ja opiskelijalle