Meillä on käytössä myös Valo-valmennusmalli

Valo-valmennus on välityömarkkinatoimijan järjestämää ammatillisen oppilaitoksen näyttöön valmistavaa valmennusta. Valo-valmennuksessa ei ole kysymys opiskelusta.

Valo-valmennuksessa valmentaudutaan suorittamaan amma-tillisen koulutuksen tutkintojen osia kuntouttavan työtoiminnan (tai työelämäkokeilun) aikana, osana työkokeilujaksoa tai palkkatuettua työtä.

Aikaisemmin kertynyt osaaminen tunnistetaan ja osaamista täydennetään suunnittelemalla valmennuksen aikaiset työtehtävät niin, että ne kartuttavat sellaista osaamista, jota ei vielä ole.

Valo-valmennuksessa tutkintovaatimusten mukaisesta ammat-titaidon kertymisestä vastaa Valo-valmennusta tarjoavan organisaation henkilökunta.

Oppilaitos huolehtii henkilökohtaisen osaamisen kehit-tämissuunnitelman ja näyttösuunnitelman laatimisesta sekä näytön järjestämisestä. Oppilaitos vastaa osaamisen arvioin-nista ja tunnustamisesta ammatillisen koulutuksen lain mukaisesti. (Lähde: Valo-valmennuksen esite TE-asiakkaille)