Opinnollistaminen ja työvoimapoliittiset toimenpiteet

On ensiarvoisen tärkeätä huomioida erot eri sopimusten ja opinnollistamisen yhteen sovittamisessa. Työkokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa oleva henkilö ei saa olla oppilaitoksen kirjoilla, muuta kuin näytön ajan. He eivät voi osallistua oppilaitoksen tarjoamaan opetukseen ja näin ollen kaikki ohjaus- ja opetusvastuu jää työpaikkaohjaajalle sekä mahdollisesti muille työyhteisön jäsenille.

Oppilaitos ei siis osallistu osaamisen hankkimiseen, vaan arvioi kertyneen osaamisen näytössä.

Jos henkilölle on haettu vastaavasti palkkatukea oppisopimuskoulutukseen, on henkilöllä velvollisuus osallistua oppilaitoksen järjestämään lähiopetukseen.

Henkilö voi myös opiskella työttömyysetuudella, jolloin
tehdään koulutussopimus. Myös tällöin henkilöllä on velvollisuus osallistua oppilaitoksen järjestämään lähiopetukseen.

Kaikkien näiden eri vaihtoehtojen kohdalla tulee kuitenkin aina neuvotella henkilön lähettäneen tahon kanssa:

  • Palkkatukioikeus ja sen hakeminen oppisopimukseen neuvotellaan ensin asiakkaan työvoima-asiantuntijan kanssa ja se kirjataan asiakkaan työllistymissuunnitelmaan
  • OMO eli omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella mahdollistaa koulutussopimuksen teon. Tämä edellyttää TE-toimiston hyväksynnän ennen opintojen alkua.

Seuraavaksi opinnollistamisen hyödyt