TYÖSTÄ TUTKINTO-hanke
1.5.2021 - 30.4.2022

1.5.2021 starttasi vuoden kestänyt Porin kaupungin rahoittama Työstä tutkinto-kehittämishanke.

Hankkeessa kehitettiin mallia, jossa kokeiltiin oppisopimusten, koulutussopimusten ja Valo-valmennusmallin kautta perus- tai ammattitutkintojen tai osatutkintojen suorittamisen tehostamista työn ohessa yhdistykseen palkatun työpaikkaohjaajan avulla.

Tutkintoihin tähdättiin palkkatuetun työn, työkokeilun tai kuntouttavan työtoiminnan ohessa. Palkkatukea käytettiin myös oppisopimukseen. Työkokeilun tai kuntouttavan työtoiminnan aikana voitiin osatutkintoja suorittaa näyttötutkintoina. Tutkintoja suoritettiin myös oppilaitoksen, yhdistyksemme ja oppilaan kesken solmituilla koulutussopimuksilla.

Työpaikkaohjaaja ohjasi työn ohessa opiskelevia asiakkaita ottaen huomioon kulloinkin kyseessä olevan tutkinnon perusteet, valikoiden niihin soveltuvat työtehtävät ja avustaen näyttöihin valmistautumisessa. Työpaikkaohjaaja toimi myös yhdyshenkilönä asiakkaan ja oppilaitoksen välillä.

Täältä pääset tutustumaan hankkeen tuloksiin ja asiakkailta saatuihin palautteisiin.

Tämän sivun alasivuille on koostettu vinkkejä ja lisätietoa opinnollistamisesta kaikkien opinnollistamisesta kiinnostuneiden tahojen käyttöön.

1. Mitä on opinnollistaminen

2. Opinnollistaminen ja työvoimapoliittiset toimenpiteet

3. Opinnollistamisen hyödyt

4. Työpaikkaohjaajan rooli on merkittävä

5. Työkaluja työpaikkaohjaajalle ja opiskelijalle

6. Opinnollistamiseen liittyviä linkkejä

7. Työstä tutkinto-hankkeen tuloksia ja asiakkailta saatu palaute