TYÖSTÄ TUTKINTO-hanke
1.5.2021 - 30.4.2022


1.5.2021 starttasi vuoden pituinen Porin kaupungin rahoittama Työstä tutkinto-kehittämishanke.

Hankkeessa kehitetään malli, jossa kokeillaan VALO-valmennuksen, oppisopimusten sekä koulutussopimusten kautta perus- tai ammattitutkintojen tai osatutkintojen suorittamisen tehostamista työn ohessa yhdistykseen palkatun työpaikkaohjaajan avulla.

Tutkintoihin tähdätään palkkatuetun työn, työkokeilun, kuntouttavan työtoiminnan tai sosiaalisen kuntoutuksen ohessa. Palkkatukea voidaan käyttää oppisopimukseen, kun taas työkokeilun, kuntouttavan työtoiminnan tai sosiaalisen kuntoutuksen aikana voidaan hyödyntää ns. VALO-valmennusmallia, tutkintoja voidaan suorittaa myös oppilaitoksen, yhdistyksemme ja oppilaan kesken solmittavalla koulutussopimuksella.


Työpaikkaohjaajamme ohjaa työn ohessa opiskelevaa asiakastamme ottaen huomioon kulloinkin kyseessä olevan tutkinnon perusteet, valikoiden niihin soveltuvat työtehtävät ja avustaa näyttöihin valmistautumisessa. Työpaikkaohjaaja toimii myös yhdyshenkilönä asiakkaan ja oppilaitoksen välillä, kun kyseessä on VALO-valmennusmallin mukaisesta opiskelusta.


Oppi- ja koulutussopimuksen ollessa kyseessä, työpaikkaohjaaja
• vastaa opiskelijan ohjauksesta

• perehdyttää opiskelijaa yhdessä työyhteisön kanssa

• perehtyy oppimisen tavoitteisiin ja tutkinnon perusteisiin• suunnittelee, organisoi ja ohjaa tavoitteisiin perustuvia työtehtäviä

• antaa palautetta opiskelijan kehittymisestä• tekee yhteistyötä opettajan kanssa

• tutustuu arviointikriteereihin• suunnittelee osaamisen näyttöjä

• arvioi opiskelijan osoittamaa osaamista yhdessä opettajan kanssa

• kehittää omaa ohjausosaamistaan

Lisäksi hankkeessa kerätään tietoa työvaltaisen oppimisen hyvistä käytänteistä kolmannella sektorilla ja samalla koostetaan kolmannen sektorin käyttöön vinkki-/opaskirja opinnollistamisen käyttöönottamiseksi.