Suoritetut tutkinnot ja osatutkinnot 1.5.2021 - 30.4.2022

- 5 eri tutkinnon alaa

- 20 suorittajaa

- 33 osatutkintoa

- 5 kokotutkintoa (joihin sisältyy 14 osatutkintoa)

- 1390 osaamispistettä + 63 osaamispistettä YTO-aineista

- 3 henkilöä, joiden opinnot niin alkutaipaleella, että näyttöjä ei vielä ole ollut

- 3 henkilöä, joiden tutkinnot valmistuvat toukokuun puolella

Klikkaa kuvaa, niin se aukeaa suurempana

Asiakkailta saatu palaute

Osallistujille lähetettyjen arviointikyselyjen perusteella työpaikkaohjaajan tuki on ollut todella merkittävää. Peräti 59 % olisi jättänyt opinnot aloittamatta ilman työpaikkaohjaajan tukea. Osa asiakkaista (18%) oli aloittanut jo työn ohessa opiskelun ennen hankkeen alkua, mutta siirtyivät hankkeen asiakkuuteen kesken opintojensa.

Kysyttäessä, ovatko asiakkaat saaneet tarpeeksi tukea työpaikkaohjaajalta, vastaajat olivat jopa liikuttavan yksimielisiä.

Kukaan vastanneista ei ollut sitä mieltä, että ei suosittelisi työn ohessa opiskelua. Muutama vastanneista halusi tarkentaa vastaustaan niin, että jos tiedossa olisi jatkuva tuki, he voisivat suositella, muuten eivät. Jotkut halusivat tarkentaa niin, että riippuu henkilöstä, keille he voisivat suositella, koska kaikkien motivaatio ei välttämättä ole riittävällä tasolla.

Klikkaa kuva isommaksi nähdäksesi, mitä seikkoja pidettiin työpaikkaohjaajan roolissa tärkeimpinä:

Klikkaa kuva suuremmaksi, jotta näet minkälaisia terveisiä työpaikkaohjaajalle jätettiin "vapaa sana"-kentässä:

Tutkinnot ja tutkinnonosat jotka toiminnassamme on opinnollistettu

Liiketoiminnan ammattitutkinto 150 osp (koko tutkinto mahdollinen)

Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen, 30 osp
Aula- ja monipalvelut, 60 osp (Tämä osio on mahdollista suorittaa jäsenyhdistyksissämme)
Perehdyttäminen ja työnopastaminen, 60 osp
Markkinointiviestinnän toimeksianto, 60 osp
Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp
Tapahtumatuotanto, 60 osp
Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus, 60 osp

******************************************************************************

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto 150 osp (koko
tutkinto mahdollinen)

Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja
ohjausalalla, 20 osp
Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä, 20 osp
Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus, 50 osp
Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa, 50 osp
Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen
ympäristöissä, 30 osp

******************************************************************************

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto 180 osp (koko
tutkinto mahdollinen)

Kasvatus- ja ohjausalan kehittämistoiminta muuttuvissa
toimintaympäristöissä, 60 osp
Kasvatus- ja ohjaustyön menetelmien kehittäminen, 60 osp
Monialainen yhteistyö kasvatus- ja ohjausalalla, 60 osp

******************************************************************************

Taideteollisuusalan perustutkinto 180 osp (koko tutkinto
mahdollinen)

Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen
taideteollisuusalalla, 10 osp
Käsityötaidon ohjaaminen, 45 osp
Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen, 15 osp
Asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen, 15 osp
Kulttuurilähtöinen tuotteistaminen, 15 osp
Tilan stailaaminen, 15 osp
Myyntitapahtuman toteuttaminen, 15 osp
Sisällön tuottaminen digitaaliseen ympäristöön, 15 osp
Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu ja valmistaminen,
45 osp
Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

******************************************************************************

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 180 osp

Vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen, 20 osp
Kodin ruokapalvelujen tuottaminen, 20 osp

******************************************************************************

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto 150 osp
Huonekasvien huoltaminen, 15 osp
******************************************************************************