Opinnollistamiseen liittyviä linkkejä

  • Tästä blogista löydät tietoa opinnollistamisesta eli kertyneen osaamisen tunnistamisesta ja dokumentoinnista.
  • Oppimisympäristöraportit, joista on hyvä katsoa mallia, kuinka eri toimijat ovat avanneet oppimisympäristöjään
  • AMOSAA, Ammatillisen tutkinnon perusteiden pohjalta luotuja työpajatoiminnan suunnitelmia, oppimisympäristön tunnistamisraportteja
  • Osaaminen näkyväksi. Käsikirja työpajatoiminnan opinnollistajille 2019. Ladattava pdf-opas
  • Tutkintojen perusteet
  • Osaamiskartoitus, osaamiskartoituksen avulla voidaan tunnistaa omaa osaamista ja tuoda se näkyväksi. Kun osaamista verrataan jonkin alan tai ammatin osaamistavoitteisiin saadaan arvio siitä, millä tasolla osaaminen on nyt, ja mihin suuntaan sitä pitäisi lähteä kehittämään.
    Osaamiskartoituksessa voit etsiä sinua kiinnostavia aloja, ammatteja, sekä tutkintoja, ja selvittää kuinka hyvin nykyinen osaamistasosi vastaa alan ammattitaitovaatimuksia. Osaamiskartoitus perustuu itsearviointiin, jossa määrittelet itse kuinka paljon sinulla on jo osaamista koskien alalla vaadittavia tietoja ja taitoja.
  • VALO-valmennus


Lopuksi Työstä Tutkinto-hankkeen tuloksia