Opinnollistamiseen liittyviä linkkejä

  • Tästä blogista löydät tietoa opinnollistamisesta eli kertyneen osaamisen tunnistamisesta ja dokumentoinnista.
  • PAIKKOn Oppimisympäristöraportit, joista on hyvä katsoa mallia, kuinka eri toimijat ovat avanneet oppimisympäristöjään
  • Osaaminen näkyväksi. Käsikirja työpajatoiminnan opinnollistajille 2019. Ladattava pdf-opas
  • Tutkintojen perusteet
  • Osaamiskartoitus, osaamiskartoituksen avulla voidaan tunnistaa omaa osaamista ja tuoda se näkyväksi. Kun osaamista verrataan jonkin alan tai ammatin osaamistavoitteisiin saadaan arvio siitä, millä tasolla osaaminen on nyt, ja mihin suuntaan sitä pitäisi lähteä kehittämään.
    Osaamiskartoituksessa voit etsiä sinua kiinnostavia aloja, ammatteja, sekä tutkintoja, ja selvittää kuinka hyvin nykyinen osaamistasosi vastaa alan ammattitaitovaatimuksia. Osaamiskartoitus perustuu itsearviointiin, jossa määrittelet itse kuinka paljon sinulla on jo osaamista koskien alalla vaadittavia tietoja ja taitoja.
  • VALO-valmennus: Valo-valmennus on ratkaisu heille, jotka haluavat parantaa työelämävalmiuksiaan ja suorittaa tekemällä oppien ammatillisen koulutuksen tutkinnon osia.


Lopuksi Työstä Tutkinto-hankkeen tuloksia